Oferta 
Porady 
Galeria 
Pomorskie Centrum Kominkowe
Zobacz więcej na www.kominki1.plStowarzyszenie Konsumentów Libertas

Nawigacja  Interior

 

Wk?ady kominkowe firmy Tarnava.

Tarnava opracowa?a unikaln? technologi? produkcji wk?adów kominkowych.

Oznacza to, ?e nasz kominek to:

  • monolit bez ?rub, spawów i uszczelniaczy
  • przeznaczony jest do ci?g?ego grzania
  • drzwiczki wk?adu s? indywidualnie dopasowywane i szlifowane, aby zapewni? im absolutn? szczelno??
  • posiada bezpieczny rygiel szczelnie zamykaj?cy drzwiczki kasety.  

Pragniesz pogodzi? w ?yciu pi?kno, funkcjonalno??, zdrowie i komfort?
Kominek to pi?kno naturalnego ogniska domowego, z mo?liwo?ci? jednoczesnego spe?niania roli centralnego ogrzewania. To zdrowe ciep?o z naturalnego paliwa jakim jest drewno.Tarnava wprowadzi?a równie? nowatroskie rozwi?zanie doprowadzenia powietrza. Dzi?ki jego dop?ywowi z zewn?trz i grzaniu ogniem drewna, tworzy si? doskona?y mikroklimat dobrze wp?ywaj?cy na zdrowie i samopoczucie cz?owieka. Kominki Tarnavy to równie? komfort p?yn?cy z wielopoziomowej mo?liwo?ci regulacji temperatur w pomieszczeniach i dostosowywania ich do indywidualnych potrzeb.

Chcesz mie? gwarancj? i pewno?? na d?ugie lata, ale równie? poczucie komfortu i nowoczesno?ci?
Oferowane przez nas wk?ady kominkowe posiadaj? 10lat gwarancji.

 


 
Aurtoryzowany przedstawiciel      INTERIOR Adam Kuczwalski  ul. Gdańska 4  84-240 Reda   tel/fax: (0 58) 678 83 22